Embedded Sistemlərin Proqramlaşdırması
Auditoriya: 16 – 30 yaş
Tarix: 1 Oktyabr – 30 Dekabr
Müddət: 72 saat (24 sessiya, 12 həftə);
Qeydiyyat