Embedded Sistemlərin Proqramlaşdırması
Auditoriya: 16 – 30 yaş
Tarix: İyun, İyul, Avqust
Müddət: 72 saat (24 sessiya, 12 həftə);
Qeydiyyat