Embedded Sistemlərin Proqramlaşdırması – Gəncə
Auditoriya: 16 – 30 yaş
Tarix: Aprel, May və İyun
Müddət: 72 saat (24 sessiya, 12 həftə);
Qeydiyyat